Želite li pravilno zbrinuti građevinski otpad, najbolje ga je odvesti na Odlagalište otpada Diklo, gdje će biti pravilno odloženo. Građevinski otpad se ne smije odlagati u spremnike za glomazni otpad. Građevinski otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije ili uklanjanja postojećih građevina te otpad od iskopanog materijala koji se ne može ponovo upotrijebiti.

 

 

Građevinski otpad moguće je besplatno odložiti na Odlagalište otpada Diklo, ukoliko ga sami dovezete u osobnom vozilu ili u osovinskoj prikolici za osobna vozila. Pojedinačni komadi građevinskog otpada ne smiju biti veći od 40 cm. Ukoliko građani s izvršiteljem građevinskih radova dogovore da će ta osoba ili tvrtka zbrinuti nastali građevinski otpad, preporučamo da se od izvršitelja zatraži potvrda o pravilnom zbrinjavanju otpada.

 

Građevinski otpad iz kućanstva

Građevinski otpad može nastati u kućanstvima, prilikom manjih radova ili renoviranja, koje obavlja sam vlasnik. Pod tu vrstu otpada, koji ne smije težiti više od 200 kg, spadaju beton, cigle, crijep i pločice, keramika, izolacijski materijali koji sadrže azbest i(li) ostale opasne tvari, građevinski materijali koji sadrže azbest, građevinski materijali na bazi gipsa (uključujući i materijale onečišćene opasnim tvarima).

 

Građevinski otpad koji sadrži azbest

Građevinski otpad koji sadrži azbest (salonitne ploče, vodovodne cijevi, izolacijske ploče, razna azbestno-cementna galanterija i sl.) moguće je odložiti na Odlagalištu otpada Diklo, na kojem se nalazi posebna kazeta za odlaganje i zbrinjavanje azbesta, čime se sprječava njegov jako negativan utjecaj na okoliš. U građevinama se azbest nalazi u raznim oblicima, a uklanja se isključivo kod rušenja i obnova. Vlakna azbesta, koja su mikrometarske veličine, se udisanjem akumuliraju u plućima. Sve vrste azbesta uzrokuju karcinom i ubrajaju se u kancerogene tvari prvog razreda. Najviše se azbesta nalazi u krovnim pokrovima tzv. salonit pločama tvornice Salonit koja je proizvela 7,3 milijuna tona ploča u bivšoj državi.

Ako posjedujete veće količine građevinskog otpada koji sadrži azbest, kontaktirajte ovlaštenog sakupljača azbestnog otpada, prema informacijama s popisa ovlaštenih sakupljača građevinskog otpada koji sadrži azbest te zbrinite sav neželjeni građevinski azbestni otpad bez naknade.

 

Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.

Vijesti

Grad Zadar i ove godine dobitnik priznanja EKO CROPAK za doprinos zaštiti okoliša

Grad Zadar je za projekt „Ponovo koristim stare stvari“ dobio nagradu EKO CROPAK 2017 u kategoriji „Cjeloviti doprinos zaštiti okoliša“.

CROPAK nagrade dodjeljuju se već četrnaestu godinu za redom za izbor najbolje ambalaže, ambalažnog materijala, stroja i uređaja za proizvodnju ambalaže, a od prošle godine uvedena je i ka...

Javni poziv vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Rok za dostavu 7. srpnja 2017.

Na mrežnim stranicama Grada Zadra, Upravnog odjela za razvitak otoka i zaštitu okoliša, objavljen je Javno poziv vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest. Ovim pozivom...

Novost iz Čistoće d.o.o.

Eko taksi će na vratima preuzimati otpad od ugostitelja

Čistoća d.o.o. Zadar pripremila je novu uslugu za predstojeću sezonu namijenjenu ugostiteljima koji posluju na Poluotoku, s kojom će započeti već ovaj mjesec. - Po pozivu vlasnika ugostiteljskih ...

Zelena čistka 2017.

22.4.2017. Musapstan

Grad Zadar, UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša i Udruga "Eko-Zadar i ove godine organiziraju ekološku akciju "Zelena čistka", u suradnji sa Zadarskom županijom, Hr...