Stari električni i elektronički (EE otpad) uređaji ne smiju se odlagati ni u jednoj vrsti spremnika, već ih je potrebno odnijeti u reciklažno dvorište ili u trgovine EE opreme, koje imaju više od 400 m2 prodajne površine. Takve trgovine su dužne, bez ikakve naknade i obveze kupnje, preuzeti EE otpad vanjskih dimenzija do 25 cm. Ukoliko kupujete novi uređaj, prodavatelj je dužan besplatno preuzeti vaš stari uređaj, a za EE otpad teži od 30 kg možete kontaktirati ovlaštenog sakupljača koji je dužan besplatno odvesti i zbrinuti vaš otpad. Ukoliko je vaš uređaj na popravku kod servisera, a nije ga moguće popraviti – serviser ga je dužan pravilno zbrinuti.

 

Baterije, žarulje i akumulatori

Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom, prodavatelj baterija, žarulja i akumulatora dužan je preuzeti otpadne akumulatore, žarulje i baterije bez naknade.

 

U Zadru, EE otpad vanjskih dimenzija do 25 cm, žarulje i baterije moguće je odnijeti u sljedeće veće trgovine:
PLODINE
BAUMAX
BAUHAUS
INTERSPAR
KONZUM
PEVEC
KAUFLAND
BAKMAZ – samo baterije


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.

Vijesti

Grad Zadar i ove godine dobitnik priznanja EKO CROPAK za doprinos zaštiti okoliša

Grad Zadar je za projekt „Ponovo koristim stare stvari“ dobio nagradu EKO CROPAK 2017 u kategoriji „Cjeloviti doprinos zaštiti okoliša“.

CROPAK nagrade dodjeljuju se već četrnaestu godinu za redom za izbor najbolje ambalaže, ambalažnog materijala, stroja i uređaja za proizvodnju ambalaže, a od prošle godine uvedena je i ka...

Javni poziv vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Rok za dostavu 7. srpnja 2017.

Na mrežnim stranicama Grada Zadra, Upravnog odjela za razvitak otoka i zaštitu okoliša, objavljen je Javno poziv vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest. Ovim pozivom...

Novost iz Čistoće d.o.o.

Eko taksi će na vratima preuzimati otpad od ugostitelja

Čistoća d.o.o. Zadar pripremila je novu uslugu za predstojeću sezonu namijenjenu ugostiteljima koji posluju na Poluotoku, s kojom će započeti već ovaj mjesec. - Po pozivu vlasnika ugostiteljskih ...

Zelena čistka 2017.

22.4.2017. Musapstan

Grad Zadar, UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša i Udruga "Eko-Zadar i ove godine organiziraju ekološku akciju "Zelena čistka", u suradnji sa Zadarskom županijom, Hr...