Jeste li znali?
Svaka druga glavica salate, svaki drugi krumpir, svaka druga rajčica i svaki peti kruh, iako još uvijek u jestivom stanju, u razvijenim zemljama završavaju na otpadu. Bacanjem hrane povećavamo cijenu hrane i neizravno doprinosimo gladi u svijetu.
Biorazgradivi otpad, u koji spadaju ostaci voća i povrća, pokošena trava i korov, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci biljaka i cvijeća, usitnjeno suho granje i lišće, slama, sijeno, piljevina i ostaci voćaka, mogu odložiti u:
• Posebne spremnike na područjima mjesnih odbora Bokanjac,  Novi Bokanjac i Crno (za više informacija, posjetite našu rubriku Kada se odvozi otpad i provjerite raspored odvoza biorazgradivog otpada
• Reciklažno dvorište Diklo (Diklo bb)
 

 

U spremnike za biorazgradivi otpad ne smiju se odlagati ostatke kuhanog voća i povrća, meso, ribu i kosti, pepeo, prašinu i vrećice iz usisivača te ostatke pijeska od kućnih ljubimaca.
Ove vrste otpada isključivo se odlažu u Reciklažno dvorište Diklo ili mobilno reciklažno dvorište.

 
 

Otpad nastao od ostataka hrane, vrtnih ili zelenih proizvoda može se kompostirati i tako proizvesti plodni humus.

 

 

Iznimno velik dio biorazgradivog otpada nastaje bacanjem ostataka hrane, čime ne samo da stvara otpad, već se odbacuje vrijedan resurs, koji bi, kompostiranjem, mogao poslužiti u poljoprivredne svrhe.
Smanjenje količine otpada, nastalog iz hrane, moguće je postići na nekoliko načina:

  1. Planiranjem kupovine
  2. Provjerom datuma
  3. Uzimanjem u obzir financijskog aspekta – razmišljanjem o nepotrebnim troškovima i mogućim uštedama
  4. Održavanjem zdravog hladnjaka
  5. Skladištenjem
  6. Organizacijom hladnjaka (spremanje starijih namirnica naprijed, a novih straga)
  7. Pripremom manjih porcija hrane
  8. Iskorištavanjem ostataka
  9. Zamrzavanjem hrane
  10. Kompostiranjem

Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.

Vijesti

„Zato što volim Zadar“ u finalu izbora 10. Grand PRix HUOJ-a

Stručni žiri 10. dodjele nagrada Grand PRix Hrvatske udruge za odnose s javnošću objavio je popis finalista završnice izbora za najbolje komunikacijske projekte. U kategoriji Grand PRix za...

Usvojen Plan gospodarenja otpadom RH 2017.-2022.

Na sjednici Vlade RH 5. siječnja 2017.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održane dana 5. siječnja 2017. godine, usvojen je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine. Plan gospodarenja otpadom Republi...

Mogućnosti financiranja projekata udruga u 2017.

22.12.2016. u Gradskoj knjižnici Zadar

U četvrtak, 22. prosinca 2016.godine, s početkom u  10:00 sati, u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar, održati će se radionica na temu „MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA PROJEKATA UDRUGA...

Moj Zadar bez azbesta

20.12.2016.

Obavještavaju se građani da će se u utorak 20. prosinca 2016. u VIP dvorani Športskog centra Višnjik, Splitska 3, s početkom u 18.00 sati održati edukacija pod nazivom „MOJ Z...