Jeste li znali?
Svaka druga glavica salate, svaki drugi krumpir, svaka druga rajčica i svaki peti kruh, iako još uvijek u jestivom stanju, u razvijenim zemljama završavaju na otpadu. Bacanjem hrane povećavamo cijenu hrane i neizravno doprinosimo gladi u svijetu.
Biorazgradivi otpad, u koji spadaju ostaci voća i povrća, pokošena trava i korov, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci biljaka i cvijeća, usitnjeno suho granje i lišće, slama, sijeno, piljevina i ostaci voćaka, mogu odložiti u:
• Posebne spremnike na područjima mjesnih odbora Bokanjac,  Novi Bokanjac i Crno (za više informacija, posjetite našu rubriku Kada se odvozi otpad i provjerite raspored odvoza biorazgradivog otpada
• Reciklažno dvorište Diklo (Diklo bb)
 

 

U spremnike za biorazgradivi otpad ne smiju se odlagati ostatke kuhanog voća i povrća, meso, ribu i kosti, pepeo, prašinu i vrećice iz usisivača te ostatke pijeska od kućnih ljubimaca.
Ove vrste otpada isključivo se odlažu u Reciklažno dvorište Diklo ili mobilno reciklažno dvorište.

 
 

Otpad nastao od ostataka hrane, vrtnih ili zelenih proizvoda može se kompostirati i tako proizvesti plodni humus.

 

 

Iznimno velik dio biorazgradivog otpada nastaje bacanjem ostataka hrane, čime ne samo da stvara otpad, već se odbacuje vrijedan resurs, koji bi, kompostiranjem, mogao poslužiti u poljoprivredne svrhe.
Smanjenje količine otpada, nastalog iz hrane, moguće je postići na nekoliko načina:

  1. Planiranjem kupovine
  2. Provjerom datuma
  3. Uzimanjem u obzir financijskog aspekta – razmišljanjem o nepotrebnim troškovima i mogućim uštedama
  4. Održavanjem zdravog hladnjaka
  5. Skladištenjem
  6. Organizacijom hladnjaka (spremanje starijih namirnica naprijed, a novih straga)
  7. Pripremom manjih porcija hrane
  8. Iskorištavanjem ostataka
  9. Zamrzavanjem hrane
  10. Kompostiranjem

Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.

Vijesti

Grad Zadar i ove godine dobitnik priznanja EKO CROPAK za doprinos zaštiti okoliša

Grad Zadar je za projekt „Ponovo koristim stare stvari“ dobio nagradu EKO CROPAK 2017 u kategoriji „Cjeloviti doprinos zaštiti okoliša“.

CROPAK nagrade dodjeljuju se već četrnaestu godinu za redom za izbor najbolje ambalaže, ambalažnog materijala, stroja i uređaja za proizvodnju ambalaže, a od prošle godine uvedena je i ka...

Javni poziv vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Rok za dostavu 7. srpnja 2017.

Na mrežnim stranicama Grada Zadra, Upravnog odjela za razvitak otoka i zaštitu okoliša, objavljen je Javno poziv vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest. Ovim pozivom...

Novost iz Čistoće d.o.o.

Eko taksi će na vratima preuzimati otpad od ugostitelja

Čistoća d.o.o. Zadar pripremila je novu uslugu za predstojeću sezonu namijenjenu ugostiteljima koji posluju na Poluotoku, s kojom će započeti već ovaj mjesec. - Po pozivu vlasnika ugostiteljskih ...

Zelena čistka 2017.

22.4.2017. Musapstan

Grad Zadar, UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša i Udruga "Eko-Zadar i ove godine organiziraju ekološku akciju "Zelena čistka", u suradnji sa Zadarskom županijom, Hr...